Usługi szkoleniowaUsługi doradztwaCoachingAkademieNasz zespół

Skuteczny przedstawiciel handlowy 2-dniowe szkolenie otwarte

Jak skutecznie zwiększać wyniki sprzedaży oraz budować dlugotrwałe relacje z klientami?

1290 zł
1587 zł brutto

SZKOLENIE: " SKUTECZNY PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY"- 2 DNI !!!

Dobry przedstawiciel handlowy doskonale musi poruszać się w swojej tematyce i radzić sobie z klientami, a to nie należy do łatwych zadań. Można się jednak nauczyć skutecznej sprzedaży i z czasem stać się bardzo dobrym handlowcem. Szkolenie pomoże przedstawicielom handlowym w zrozumieniu procesu sprzedaży, negocjacji i tworzenia dobrych relacji z klientem. Przyczyni się również do podniesienia ich kwalifikacji i konkurencyjności na rynku pracy.

 

CEL SZKOLENIA: kształcenie umiejętności profesjonalnej sprzedaży, budowanie relacji z klientem, poznanie technik i metod sprzedaży, nabycie wiedzy wpływającej na wzrost efektywności procesu sprzedaży.

KORZYŚCI: poznanie zasad prowadzenia rozmów handlowych, nabycie umiejętności efektywnej sprzedaży produktów i usług, poznanie technik i etapów procesu sprzedaży, wzrost umiejętności sprzedażowych, zapoznanie elementów wspierających sprzedaż.

GRUPA DOCELOWA: przedstawiciele handlowi, pracownicy działów sprzedaży i obsługi klienta, kierownicy zespołów sprzedażowych.

METODOLOGIA:

szkolenie prowadzone jest w formie wykładu, warsztatu i ćwiczeń. Zawiera niezbędną ilość teorii oraz praktykę (w formie ćwiczeń i warsztatów) dla całej grupy uczestników i podgrup.

Skrócony opis programu szkolenia:

I. Podstawy do efektywnej sprzedaży

- co znaczy sprzedaż dla handlowca, a co dla klienta?

- postrzeganie handlowców przez klientów – jakim być handlowcem?

- typy klientów i techniki ich obsługi

- strategia obsługi poszczególnych typów klientów

II. Produkt markowy czy masowy

- czym jest marka

- osobowość marki

- świadomość istnienia marki

- wartość marki – jej wiarygodność

III. Wpływ marketingu na wyniki sprzedaży

- cykl życia produktu

- macierz BCG - analiza portfela produktów

- marketingowe wskaźniki sprzedaży

IV. Techniki sprzedaży

- rodzaje technik sprzedaży

- sposób dotarcia do klienta

- projektowanie oferty handlowej

- planowanie rozmów handlowych

- efekt pierwszego wrażenia

- techniki wywierania wpływu

- elementy negocjacji

V. Pięć kroków do skutecznej sprzedaży – sprzedaż relacyjna

- nawiązanie kontaktu i budowanie właściwych relacji z klientem (autoprezentacja)

- analiza potrzeb oraz bieżącej sytuacji klienta

- prezentacja firmy i jej oferty handlowej

- obiekcje klienta i metody radzenia sobie z nimi

- problem podawania i negocjowania ceny

- zamknięcie procesu sprzedaży i działania posprzedażowe

VI. Merchandising i nie tylko...

- strefy ustawiania towarów

- 8 sekretów ustawiania towarów na półkach

- promocja sprzedaży

- mowa ciała w procesie sprzedaży

- zarządzanie czasem jako pomoc w wyższej efektywności

Prowadzący szkolenie: trener, coach, praktyk biznesu, wieloletnie doświadczenie zawodowe, menedżerskie w obszarach sprzedaży i zarządzania sprzedażą  oraz działalności agencji reklamowych.

Pozostałe informacje nt szkolenia:

Forma szkolenia: otwarte

Czas szkolenia: 2 dni

 Liczba osób: od 5-10

HARMONOGRAM SZKOLENIA:

Agenda spotkania: pierwszy dzień: od 10.00 do 18.00

Agenda spotkania: drugi dzień: od 9.00 do 17.00

Prowadzący szkolenie: trener, wieloletnie doświadczenie zawodowe w obszarach sprzredaży,strategii sprzedażowo reklamowych, zarządzania zespołami, reklamy, promocji, kampanii reklamowych, doświadczenie menedżerskie, praktyk biznesu.

Koszt szkolenia:

CENA SZKOLENIA: 1290,00 zł netto od osoby +23% VAT

Co zawiera cena szkolenia?

CENA SZKOLENIA ZAWIERA: koszt sali szkoleniowej, koszt trenera, koszt mater. dydaktycznych, koszt skryptu ze szkolenia, koszt imiennych certyfikatów, koszty obiadów 2x, koszt przerw kawowych-2x w każdym z 2 dni szkolenia.


CENA SZKOLENIA NIE ZAWIERA: kosztu noclegu i kolacji !!!

Ważne !!!

We wszelkich zapytaniach nt szkolenia , promocji, hoteli, war. organizacyjnych prosimy o kontakt tel. lub mailowy z Firmą PRO-BUSINESS: adres mail szkolenia@pbmc.pl lub biuro@pbmc.pl lub w formie tel.: Nr : 512-157-870 ZAPRASZAMY !!!


Szkolenie może być zorganizowane w formie dedykowanej/zamkniętej - warunki organizacyjne, finansowe, czas, miejsce, ostateczna zawartość programu ramowego szkolenia – do ustalenia.


Oferta promocyjna:

  • przy zakupie szkolenia przez minimum 2 osoby z jednej firmy jednocześnie lub na ten sam termin przysługuje: rabat w wysokości: 10% ceny szkolenia
  • przy zakupie szkolenia przez minimum 3 i więcej osób z jednej firmy jednocześnie lub na ten sam termin przysługuje: rabat w wysokości: 20% ceny szkolenia
  • przy dokonaniu przedpłaty przez 2 osoby z tej samej Firmy na szkolenie otwarte w pełnej wysokości w terminie 30 dni przed organizacją szkolenia przysługuje rabat extra w wysokości: 100,00 zł dla osoby
  • przy dokonaniu przedpłaty przez 3 i więcej osób z tej samej Firmy na szkolenie otwarte w pełnej wysokości w terminie 45 dni przed organizacją szkolenia przysługuje rabat extra w wysokości: 150,00 zł dla osoby

Zamówienie szkolenia wymaga zapoznania się i akceptacji Wewnętrznego Regulaminu Szkoleń, który jest dostępny na stronie głównej naszego serwisu.

Prowadzący szkolenie:

 

Trener i autor szkoleń z obszaru marketingu, programów lojalnościowych oraz sprzedaży.

Posiadane doświadczenie trenerskie i zawodowe: Wieloletnie doświadczenie zawodowe, menedżerskie oraz trenerskie autora w obszarach: -reklamy - promocji - strategii reklamowo promocyjnych - tworzenia komunikacji marketingowej firm - marketingu na rynku B2B - sprzedaży i obsługi klienta - telemarketingu- - zarządzania agencją reklamową - tworzenia programów lojalnościowych firm

» Profil treneraAktualnie nie ma zaplanowanych szkoleń otwartych dla tego szkolenia.


Na temat tego szkolenia nie otrzymaliśmy jeszcze żadnej opinii.